1915 SAYFO SÜRYANİ SOYKIRIMI ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ

1914-15 döneminde, Osmanlı-Türk yönetimi altında yaşayan Hristiyan halklar soykırıma uğrayarak tarihsel topraklarında imha edildi, yüzyıllık kültürel, sosyal ve ekonomik zenginlikleri, varlıkları ve birikimleri yok edildi ve zorla el değiştirildi. Hristiyan halklar olan Ermeniler, Rumlar ve Süryaniler uğradıkları şiddet ve soykırım sonucu topraklarından sürüldü.

1915 öncesinde Osmanlı yönetimi sınırları içinde bir milyondan az bir nüfusa sahip olan Süryaniler farklı kilise gelenekleri ve coğrafi dağılımlarıyla, kısa süre içinde yoğun şiddetin hedefi oldu, yüzlerce manastır, kilise, mülkiyet ve kültürel zenginlik ise yok edildi. Başta Turabdin bölgesi olmak üzere Diyarbakır, Adıyaman, Urfa, Siirt bölgesi, Hakkari ve Urmiye’de yerel güçlerin katılımı ile yaklaşık 500 bin Süryani katledildi. Toplumun önde gelen sivil ve dini liderleri ilk etapta elimine edildikten sonra, kadınlar ve çocuklar rehine alınarak zorla müslümanlaştırıldı ve satıldı. Süryani halkının dağıldığı geniş bir coğrafyada bulunan Hristiyanlığın ilk merkezleri sayılan kilise, manastır ve ibadet mekanları yıkıldı, yüzyılların birikimini taşıyan kütüphaneler, kitaplar ve manüskriptler yakıldı. Soykırım sonrasında bütün bölgelerde Süryani varlığı bitme noktasına gelirken, bugün itibariyle sadece Turabdin, Mardin bölgesinde çok az bir Süryani mevcudiyeti varlığını sürdürmektedir. Cumhuriyet dönemi politikaları da beraberinde imha ve asimilasyonun kurumsallaşmasını getirdi, böylece soykırımın bir diğer aşaması da hayata geçirildi.

Soykırım ve insanlığa karşı suçların dünyada giderek konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığı bir süreçte, ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni Soykırımı tanıması, daha önce de ABD Kongresinin benzer kabulü ve son aylarda Avrupa Parlementosunun Ermeni Soykırımına atıf yapması, uluslararası toplum ve soykırım mağduru halklar için not edilmesi gereken önemli bir gelişmedir. Bu anlamda, uluslarası toplumun ve özellikle önemli bir Süryani diasporasına sahip olan Avrupa’nın Sayfo 1915 için adım atması ve Türkiye’ye bu konuda çağrı yapması tarihsel bir gerekliliktir.

Avrupa Süryaniler Birliği, ESU kurulduğu günden itibaren ve MUB mücadele tarihi içinde kesintisiz bir şekilde Sayfo için çalışmalar içinde olmuş, bu konuda hem halkımız içinde ve dışında soykırımın tanınmadı ve kabulü için aktif olmuştur. Bu vesileyle çağrımız halkımızın bu konuda duyarlılığı ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin Sayfo’yu tanımalarıdır. Bu vesileyle, 15 Haziran Sayfo Şehitleri Anma Günü’nde soykırım esnasında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

Go back